Comhairle – Committee logo

Fáilte chuig suíomh gréasáin Chomhairle Bhéaloideas Éireann

Foilseacháin Nua

A Handbook of Irish Folklore (Scríbhinní Béaloidis/ Folklore Studies 22) [Kindle Edition]

Ceapadh Seán Ó Súilleabháin ina chartlannaí ag Coimisiún Béaloideasa Éireann i 1935. Fuair an Súilleabhánach a chuid oiliúna sa tSualainn agus bhunaigh sé an lámhleabhar ar an gcóras na Sualannach. Tugtar gach uile gné den saol san áireamh ón gcultúr ábhartha go dtí nósanna agus creidiúintí agus an insint bhéil. Is é seo an chéad e-fhoilseachán de chuid Chomhaairle Bhéaloideas Éireann agus is mór aici an saothar seo a chur ar fáil arís, saothar atá as cló le fada.

Ceannaigh anois ar Amazon

The Otherworld

Déantar scrúdú sa leabhar seo, agus sa dá dhlúthdhiosca ar cuid den leabhar iad, ar ghnéithe den chreidiúint atá go domhain sa tsamhlaíocht ag formhór mhuintir na hÉireann maidir le neacha, le teagmháil agus le himeachtaí a bhaineann leis ansaol eile faoi mar a chuirtear seo in iúl sna hamhráin agus sa gceol.
ISBN: 978-0-9565628-3-8 | Paperback | €25.00

Clár Amhrán Mhaigh Cuilinn

Tugtar léargas ar chuid den stór saibhir amhránaíochta i nGaeilge atá i gCnuasach Bhéaloideas Éireann sa bhfoilseachán seo maidir le barúntacht Mhaigh Cuilinn. Ciarán Ó Con Cheanainn
ISBN: 978-0-95656-281-4 | Clúdach Crua | €30.00

All in! All in!:

Rogha cluichí traidisiúnta ag páistí i mBaile Átha Cliath le rannta agus ceol. (Scríbhinní Béaloidis / Folklore Studies 2). Eilís Brady
ISBN: 978-0-901120-85-4 | Clúdach Bog | €18.00

Nuacht

Tuarascáil Bhliantúil 2014-2015

 

Sgéalta Mhuintir Luinigh/Munterloney Folktales

Stórchiste faoi leith é Sgéalta Mhuintir Luinigh de dhúchas Thír Eoghain ar a n-áirítear scéalta, finscéalta, amhráin, seanfhocail, tomhaiseanna, orthaí, sláintí agus cuntais ar imeachtaí na bhféilte traidisiúnta agus mórán nósanna eile.

Tuarascáil Bhliantúil 2013-2014

 

 

The Otherworld - Music and Song from Irish Tradition Launches

Sa leabhar seo, in éineacht leis an dá dhlúthdhiosca, déantar scrúdú ar ghnéithe den chreidiúint leanúnach san osnádúr. Feictear go bhfuil an tsamhlaíocht Ghaelach gafa le neacha, le teagmháil agus le himeachtaí den chuid an tsaoil eile mar a chuirtear i láthair sa gceol agus san amhránaíocht iad. Is as Cnuasach Bhéaloideas Éireann, An Coláiste Ollscoile Baile Átha Cliath, an t-ábhar atá sa bhfoilseachán seo.

Seoda as Cnuasach Bhéaloideas Éireann/Treasures of the National Folklore Collection launched on the 9th of December

Is don tsúil den chuid is mó Seoda as Cnuasach Bhéaloideas Éireann/Treasures of the National Folklore Collection. Tá sé bunaithe ar na bailiúcháin éagsúla sa chartlann. Sé aiste déag atá sa leabhar, agus Brollach leis an Dr T.K. Whitaker. Léiríonn na haistí cuid de na seoda ar a bhfuil léaráidí, saothair ealaíne, trascríobh ceoil agus leabhair. Tugann an foilseachán deis athchuairt agus machnamh a dhéanamh ar an obair a rinne ceann de na forais ba nuálaí in iarthar na hEorpa, a bhí maoinithe ag an rialtas, le linn an chéad leath den fichiú aois nuair a bhí géarchéim eacnamaíochta ann.